Możliwe jest śledzenie zamówienia. Usługa ta dostępna jest na stronie Poczty Polskiej