Poniższe zasady polityki prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego https://www.cocodentax.pl

Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją polityki prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów polityki prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu https://www.cocodentax.pl obowiązuje polityka prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep https://www.cocodentax.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach polityki prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

Dane osobowe

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon i email. Informacje te służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep https://www.cocodentax.pl ma prawo udostępniać zebrane dane transakcyjne, w tym dane osobowe. Dane te mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie lub w każdy inny sposób określonych danych teleadresowych. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie https://www.cocodentax.pl lub rejestracji w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i ich usunięcia.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu https://www.cocodentax.pl mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.