Poniższe zasady polityki prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego https://www.cocodentax.pl

Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją polityki prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów polityki prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika sklepu https://www.cocodentax.pl obowiązuje polityka prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep https://www.cocodentax.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach polityki prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

Dane osobowe
Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, dokonania subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie lub w każdy inny sposób określonych danych teleadresowych. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie https://www.cocodentax.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pózn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep https://www.cocodentax.pl ma prawo udostępniać zebrane dane transakcyjne, w tym dane osobowe. Dane te mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.


Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Każdy użytkownik, który poda swoje dane ma nieograniczoną możliwość do ich wglądu, edycji i ich usunięcia.

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu https://www.cocodentax.pl mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.